افق روشن فردا

زندگی زیباست چشمی باز کن گردشی در کوچه باغ راز کن

افق روشن فردا

زندگی زیباست چشمی باز کن گردشی در کوچه باغ راز کن

افق روشن فردا

قصه عشق از آن روز شروع شد که خدا
مهر یک بی کفن انداخت میان دل ما...

و چه شروعی بهتر از این!

آری!
ما از الست طایفه ای سینه خسته ایم
ما بچه های مادر پهلو شکسته ایم...

در الست بود که پیمان بستیم بر ولایت علی و اولادش...
در الست بود که اولین مجلس روضه را برپا کردیم...

و این عشق تا ابد جوشان و فروزان خواهد ماند...

و میرویم تا پرچم «یا لثارات الحسین» را برفراز قله ابدیت برافرازیم...انشالله

بایگانی
نویسندگان

۴ مطلب با موضوع «شعر» ثبت شده است

 طی شد این عمر، تو دانی به چه سان؟

                        پوچ و بس تند چنان باد دمان

                                         همه تقصیر من است اینکه خود می دانم

                                    که نکردم فکری                  که تامّل ننمودم روزی، ساعتی یا آنی

 

      که چه سان می گذرد عمر گران...

                        کودکی رفت به بازی، به فراغت، به نشاط

                                                فارغ از نیک و بد و مرگ و حیات

                                                               همه گفتند: کنون تا بچه است!

                                                                                                 بگذارید بخندد شادان

                                         که پس از این دگرش فرصت خندیدن نیست

بایدش نالیدن

 من نپرسیدم هیچ!
زندگی در کف توست
حجم: 920 کیلوبایت
توضیحات: برگرفته از سایت 8 بهشت

شب آرامی بود

می روم در ایوان، تا بپرسم از خود

زندگی یعنی چه؟

مادرم سینی چایی در دست

گل لبخندی چید، هدیه اش داد به من

خواهرم تکه نانی آورد، آمد آنجا

لب پاشویه نشست

پدرم دفتر شعری آورد، تکیه بر پشتی داد

شعر زیبایی خواند و مرا برد، به آرامش زیبای یقین

با خودم می گفتم:

زندگی، راز بزرگی است که در ما جاریست

 

زندگی ....

زندگی زیباست چشمی باز کن          گردشی در کوچه باغ راز کن

هر که عشقش در تماشا نقش بست      عینک بدبینی خود را شکست

علت عاشق ز علتها جداست           عشق اسطرلاب اسرار خداست

من میان جسمها جان دیده ام           درد را افکنده درمان دیده ام

دیده ام بر شاخه احساسها            می تپد دل در شمیم یاسها

زندگی موسیقی گنجشکهاست       زندگی باغ تماشای خداست

گر تو را نور یقین پیدا شود             می تواند زشت هم زیبا شود

حال من در شهر احساسم گم است        حال من عشق تمام مردم است

زندگی یعنی همین  پروازها             صبحها، لبخندها، آوازها

ای خطوط چهره ات قرآن من             ای تو جان جان جان جان من

با تو اشعارم پر از تو می شود           مثنوی هایم همه نو می شود

حرفهایم مرده را جان می دهد        واژه هایم بوی باران می دهد